HT Wall

Firewall bezpečnostná brána z internetu do Vašej počítačovej siete.

Chráňte svoje dáta pred nebezpečenstvom číhajúcim z internetu.

HT Wall

  • Bezpečnostná brána
  • Blokovanie niektorých www stránok na vybraných služobných počítačoch (napr. facebook.com atď.)
  • Kontrola internetovej prevádzky.
  • Záznamy internetovej prevádzky.
  • Ochrana počítačovej siete pred útokmi z internetu.

Bezpečnosť sietí

Firmy sú nútené otvárať svoje siete širšiemu okoliu cez internet z dôvodu zachovania konkurencieschopnosti.

Otvorené siete sú ale nebezpečné. Správy o hackerských prienikoch sa objavujú čoraz častejšie. Pokiaľ nie sú aplikácie dostatočne zabezpečené, infraštruktúra firmy sa môže stať ľahkou korisťou útočníkov. Ukazuje sa, že hacker potrebuje len minimálne nástroje na spôsobenie rozsiahlych škôd na systémoch, dátach alebo reputácii firmy.

Takto môžu vzniknúť firme značné – finančné straty vyplývajúce nielen z nedostupnosti služby, ale práve podvodné transakcie môžu spôsobiť priame straty. Taktiež právne riziko vyplývajúce z narušenia dôvernosti dát.

 

ZÁLOHUJETE SVOJE CENNÉ DÁTA ???