Servis

Platená služba na základe servisnej zmluvy

Call Centrum: +421 944 542 413

predstavuje systém, prostredníctvom ktorého zabezpečujeme nielen poradenstvo pre vás, našich zákazníkov, ale rovnako tak prehľad hovorov, ktoré ste uskutočnili použitím tejto služby.
Hlavnou podmienkou pre úspešnú komunikáciu je poznanie licenčného čísla.

Všeobecné informácie k používaniu Call Centra a hotline:

Od 08:00 do 15:00 hodiny počas pracovných dní.
Od 7:00 do 20:00 hodiny počas pracovných dní (iba zákazníci s predplatenou službou hotline)
Od 07:00 do 20:00 hodiny počas dní pracovného voľna (iba zákazníci s predplatenou službou hotline)
Čakajte na linke na spojenie s operátorom, ktorému zadáte licenčné číslo.
V prípade, že je linka obsadená, zavolajte neskôr prosím.

Licenčné číslo nájdete v menu Pomoc – O aplikácii.

V prípade, že nepoznáte svoje licenčné číslo nahlásite IČO vašej organizácie.
Ak nemáte predplatenú službu call centra, musíte si vašu požiadavku podať cez nahlás servis formou objednávky !!!

Servisný formulár

V našom záujme je mať spokojných klientov. Aby sme mohli čo najrýchlejšie vyriešiť Váš problém, vypíšte prosím tento formulár čo najpresnejšie. Naši technici sa s Vami skontaktujú a problém vyriešia.

Osobné údaje

Charakteristika problému

Platená služba na základe servisnej zmluvy

Vzdialenou správou Vám môžeme odstrániť technické alebo softwérové problémy bez potreby osobného stretnutia s technikom.

Podmienky služby

Odsúhlasením security čísla si je zákazník plne vedomý skutočnosti, že prostredníctvom tejto operácie bude nášmu pracovníkovi umožnený vzdialený prístup do zariadenia zákazníka (PC, notebook, server atd.) za účelom vykonania požadovaných servisných činností. Zákazník týmto postupom slobodne a vedome udeľuje spoločnosti HTSys, s.r.o. súhlas, aby prostredníctvom svojho pracovníka uskutočnila servisný zásah do zákazníkovho zariadenia v zmysle jeho požiadaviek. Zákazník berie na vedomie, že spoločnosť HTSys, s.r.o. nezodpovedá za akýkoľvek únik informácií a stratu údajov. Zákazník súhlasí s podmienkami vykonania operácie vzdialeného prístupu do môjho zariadenia.

Vaše požiadavky posielajte na našu emailovú adresu:

obchod@recepcia-online.sk

alebo zašlite poštou na adresu:

HTSys, s.r.o.
J. Jesenského 29
060 01 Kežmarok
SK