Vzdialená správa

Platená služba na základe servisnej zmluvy

Vzdialenou správou Vám môžeme odstrániť technické alebo softwérové problémy bez potreby osobného stretnutia s technikom.

Podmienky služby

Odsúhlasením security čísla si je zákazník plne vedomý skutočnosti, že prostredníctvom tejto operácie bude nášmu pracovníkovi umožnený vzdialený prístup do zariadenia zákazníka (PC, notebook, server atd.) za účelom vykonania požadovaných servisných činností. Zákazník týmto postupom slobodne a vedome udeľuje spoločnosti HTSys, s.r.o. súhlas, aby prostredníctvom svojho pracovníka uskutočnila servisný zásah do zákazníkovho zariadenia v zmysle jeho požiadaviek. Zákazník berie na vedomie, že spoločnosť HTSys, s.r.o. nezodpovedá za akýkoľvek únik informácií a stratu údajov. Zákazník súhlasí s podmienkami vykonania operácie vzdialeného prístupu do môjho zariadenia.