Požiadavky na vývoj

Vaše požiadavky posielajte na našu emailovú adresu:

obchod@recepcia-online.sk

alebo zašlite poštou na adresu:

HTSys, s.r.o.
J. Jesenského 29
060 01 Kežmarok
SK