Call Centrum

Platená služba na základe servisnej zmluvy

Call Centrum: +421 944 542 413

predstavuje systém, prostredníctvom ktorého zabezpečujeme nielen poradenstvo pre vás, našich zákazníkov, ale rovnako tak prehľad hovorov, ktoré ste uskutočnili použitím tejto služby.
Hlavnou podmienkou pre úspešnú komunikáciu je poznanie licenčného čísla.

Všeobecné informácie k používaniu Call Centra a hotline:

Od 08:00 do 15:00 hodiny počas pracovných dní.
Od 7:00 do 20:00 hodiny počas pracovných dní (iba zákazníci s predplatenou službou hotline)
Od 07:00 do 20:00 hodiny počas dní pracovného voľna (iba zákazníci s predplatenou službou hotline)
Čakajte na linke na spojenie s operátorom, ktorému zadáte licenčné číslo.
V prípade, že je linka obsadená, zavolajte neskôr prosím.

Licenčné číslo nájdete v menu Pomoc – O aplikácii.

V prípade, že nepoznáte svoje licenčné číslo nahlásite IČO vašej organizácie.
Ak nemáte predplatenú službu call centra, musíte si vašu požiadavku podať cez nahlás servis formou objednávky !!!